หน้าแรก

ข้อมูลพื้นฐาน

วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ค่านิยม

ข่าวสาร

สถิติ

กิจกรรม

ติดต่อเรา

 

โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แพทย์

กลุ่มงานการจัดการ

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

    

> งานเวชปฏิบัติทั่วไป

    

> งานทันตสาธารณสุข

กลุ่มการพยาบาล

กลุ่มงานเวชศาสตร์และครอบครัวฯ

กลุ่มงานเทคนิคบริการ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

 
 
 
 

 

      


ติดต่อสอบถาม

เบอร์โทร 042-871016

แผนที่โรงพยาบาลภูกระดึง

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลภูกระดึง เลขที่ 149 หมู่ที่8 ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 42180
Phukradung Hospital, 149 Muu 8 T.Phukradueng A.Phukradueng Loei, Thailand, 42180
Telephone : 042-871016
FAX : 042-871016

Powered by Chintawi Thuraphanphisai Webmaster
Contact

 

  

ลดพุงลดโรค


เมาไม่ขับ


อุทาหรณ์คนสูบบุหรี่