หน้าแรก

ข้อมูลพื้นฐาน

วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ค่านิยม

ข่าวสาร

สถิติ

กิจกรรม

ติดต่อเรา

 

โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แพทย์

กลุ่มงานการจัดการ

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

    

> งานเวชปฏิบัติทั่วไป

    

> งานทันตสาธารณสุข

กลุ่มการพยาบาล

กลุ่มงานเวชศาสตร์และครอบครัวฯ

กลุ่มงานเทคนิคบริการ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

 
 
 
 
 

      


    

ข่าวสาร

            การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2562
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562.pdf [ ]  3.53 Kb  [ ]  22/10/2562
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562.pdf [ ]  4.68 Mb  [ ]  26/9/2562
Download this file สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562.PDF  สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562.PDF [ ]  6.17 Mb  [ ]  14/8/2562
Download this file สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562.PDF  สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562.PDF [ ]  4.81 Mb  [ ]  14/8/2562
Download this file สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562.PDF  สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562.PDF [ ]  356 Kb  [ ]  20/6/2562
Download this file สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562.PDF  สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562.PDF [ ]  4.39 Mb  [ ]  22/5/2562
Download this file สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562.PDF  สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562.PDF [ ]  3.07 Mb  [ ]  25/4/2562
Download this file สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562.PDF  สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562.PDF [ ]  3.42 Mb  [ ]  8/3/2562
Download this file สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562.PDF  สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562.PDF [ ]  5.18 Mb  [ ]  14/2/2562
Download this file สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561.PDF  สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561.PDF [ ]  5.80 Mb  [ ]  15/1/2562
Download this file รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2562.pdf  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2562.pdf [ ]  1.13 Mb [ ]  25/12/2561
Download this file มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น.pdf  มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น.pdf [ ]  1.78 Mb [ ]  25/12/2561
Download this file ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf  [ ]  2.02 Mb [ ]  25/12/2561
Download this file การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมของ ข้าราชการหรือพนักงานและลูกจ้าง.pdf  การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมของ ข้าราชการหรือพนักงานและลูกจ้าง.pdf [ ]  616.00 Kb [ ]  25/12/2561
Download this file เจตนารมณ์ตามมาตรการป้องกันการทุจริตของโรงพยาบาลภูกระดึง.PDF  เจตนารมณ์ตามมาตรการป้องกันการทุจริตของโรงพยาบาลภูกระดึง.PDF [ ]  32.00 Kb [ ]  21/12/2561
Download this file การกำหนดนโยบายด้านคูณธรรมจริยธรรมของ ข้าราชการหรืพนักงานและลูกจ้าง.PDF  การกำหนดนโยบายด้านคูณธรรมจริยธรรมของ ข้าราชการหรืพนักงานและลูกจ้าง.PDF [ ]  40.00 Kb [ ]  21/12/2561
Download this file มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปขั่น พ.ศ.2562.PDF  มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปขั่น พ.ศ.2562.PDF [ ]  108.00 Kb [ ]  21/12/2561
Download this file แบบเสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง.PDF  แบบเสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง.PDF [ ]  112.00 Kb [ ]  21/12/2561
Download this file สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561.PDF  สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561.PDF [ ]  324.00 Kb [ ]  18/12/2561
Download this file สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท เวชภัณฑ์.PDF  สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท เวชภัณฑ์.PDF [ ]  24.00 Kb [ ]  18/12/2561
Download this file สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561.PDF  สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561.PDF [ ]  308.00 Kb [ ]  15/11/2561
Download this file การจักทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง.PDF  การจักทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง.PDF [ ]  108.00 Kb [ ]  1/11/2561

 

  

ลดพุงลดโรค


เมาไม่ขับ


อุทาหรณ์คนสูบบุหรี่